Cẩm nang quản lý ổ đĩa trong Windows 11

Bạn cần thiết lập thiết bị lưu trữ mới cho máy tính đang sử dụng Windows? Bạn muốn tạo phân vùng mới hoặc nối các phân vùng cũ? Bạn muốn nhân bản dữ liệu trong ổ đĩa cũ? Cẩm nang này sẽ giúp bạn biết cách quản lý ổ đĩa trên Windows 11. Điều quan trọng nhất là luôn luôn sao lưu trước khi sử dụng bất kỳ phần mềm quản lý ổ đĩa nào.

Read more

Những cải tiến về hiệu năng trên Windows 11

Windows 11 tạo ra những bước tiến đáng kể về bảo mật và hiệu năng. Bài viết này sẽ chia sẻ về những cải tiến về hiệu năng có thể giúp bạn cải thiện năng suất và thay đổi cách làm việc trên PC.

Read more