Cẩm nang quản lý ổ đĩa trong Windows 11

Bạn cần thiết lập thiết bị lưu trữ mới cho máy tính đang sử dụng Windows? Bạn muốn tạo phân vùng mới hoặc nối các phân vùng cũ? Bạn muốn nhân bản dữ liệu trong ổ đĩa cũ? Cẩm nang này sẽ giúp bạn biết cách quản lý ổ đĩa trên Windows 11. Điều quan trọng nhất là luôn luôn sao lưu trước khi sử dụng bất kỳ phần mềm quản lý ổ đĩa nào.

Read more