คู่มือ Disk management ใน Windows 11

คุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่สำหรับพีซี Windows ของคุณหรือไม่? คุณต้องการสร้างพาร์ติชั่นหรือรวมพาร์ติชั่นเก่า หรือโคลนที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่? ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ง่ายและรวดเร็วนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการดิสก์ใน Windows 11 อย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนใช้ซอฟต์แวร์การจัดการดิสก์

Read more